วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

คำขวัญจังหวัดเลย


ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดเลย

          จังหวัดเลยเมืองท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่โอบล้อมด้วยภูเขา สลับซับ ซ้อนท่ามกลางสายหมอกปกคลุมเหนือยอดภู อุดมไปด้วยพืชพรรณป่าไม้นานาชนิดที่รู้จักกันดีคือ ภูกระดึง ภูหลวงและภูเรือ อากาศอันเย็นสบาย ภูมิประเทศที่งดงาม ประเพณีวัฒนธรรมอันแตกต่างไปจากถิ่นอื่นซึ่งได้แก่การละเล่นผีตาโขน ที่รอคอยนักเดินทางมาสัมผัสเมืองแห่งขุนเขาดินแดนมหัศจรรย์แห่งนี้
เลย อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 520 กิโลเมตร มีพื้นที่ 11,424 ตารางกิโลเมตร เป็นจังหวัดชายแดนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ริมฝั่งแม่น้ำโขง ในอดีตนั้นเป็นเพียงชุมชนเล็กๆของอาณาจักรที่มีความรุ่งเรืองควบคู่กับกรุง ศรีอยุธยาของไทย ภายหลังอาณาจักรล้านช้างเริ่มอ่อนแอลง จึงมาขึ้นอยู่กับกรุงศรีอยุธยา ต่อมาชุมชนนี้ได้รับการยกฐานะเป็นเมืองเลยในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอม เกล้าเจ้าอยู่หัว จังหวัดเลยแบ่งการปกครองออกเป็น 14อำเภอ คือ อำเภอเมืองเลย วังสะพุง ปากชม เชียงคาน ท่าลี่ ภูเรือ ด่านซ้าย ภูกระดึง นาแห้ว นาด้วง ภูหลวง ผาขาว อำเภอเอราวัณ และอำเภอหนองหิน


ข้อมูลการเดินทาง

รถยนต์
           จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) ผ่านตัวเมืองสระบุรี ตรงเข้าทางหลวงหมายเลข 21 ผ่านจังหวัดเพชรบูรณ์ ต่อด้วยทางหลวงหมายเลข 203 ผ่านอำเภอหล่มสัก หล่มเก่า เข้าเขตจังหวัดเลยที่อำเภอด่านซ้าย อำเภอภูเรือ ถึงตัวเมืองเลยใช้เวลาเดินทางประมาณ 7-8 ชั่วโมง หรือ จากสระบุรี ใช้ทางหลวงหมายเลข 2 มิตรภาพ ผ่านจังหวัดนครราชสีมา ถึงจังหวัดขอนแก่น แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 12 ผ่านอำเภอชุมแพ แล้วใช้เส้นทางหมายเลข 201 เข้าเขตจังหวัดเลยที่อำเภอภูกระดึง อำเภอวังสะพุง ถึงตัวเมืองเลยได้เช่นเดียวกัน

รถไฟ
           จังหวัดเลยไม่มีสถานีรถไฟ นักท่องเที่ยวต้องเดินทางไปลงที่สถานีอุดรธานีและต่อรถโดยสารประจำทางไป จังหวัดเลยได้ สอบถามตารางรถไฟได้ที่ หน่วยบริการเดินทาง การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร.1690, 0 2233 7010, 0 2223 7020 หรือ สถานีอุดรธานี โทร. 0 4222 2061 www.railway.co.th
รถโดยสารประจำทาง
บริษัท ขนส่ง จำกัด มีรถโดยสารประจำทางวิ่งระหว่างกรุงเทพฯ-เลย ทุกวัน ทั้งรถธรรมดาและรถปรับอากาศ ใช้เวลาประมาณ 10 ชั่วโมง รายละเอียดสอบถามที่สถานีขนส่ง หมอชิต 2 โทร.0 2936 2852-66 www.transport.co.th

เครื่องบิน
           สายการบินนกแอร์เปิดบริการเที่ยวบินระหว่างกรุงเทพฯ-เลย สอบถามรายละเอียดได้ที่
 โทร. 1318 www.nokair.co.th

สถานที่ท่องเที่ยว
พระธาตุศรีสองรัก

          
ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำหมัน ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 1 กม. หรือห่างจากตัวจังหวัด 83 กม. ไปตามทางหลวงหมายเลข 203 แล้วแยกขวาตรงกม.ที่ 66 เข้าทางหลวงหมายเลข 2013 อีก 15 กม. จากนั้นแยกขวาเข้าเส้นทาง 2113 อีก 1 กม. พระธาตุศรีสองรักมีรูปทรงสัณฐาน คล้ายพระธาตุพนม  มีงานนมัสการใหญ่โตทุกปีในช่วงเดือน 6 มีประชาชนเคารพนับถือมาก นอกจากนี้ภายในวัดยังมีพระพุทธรูปปางนาคปรกศิลปะธิเบตด้วย
           สร้างเมื่อ  พ..2103  แล้วเสร็จเมื่อ พ.. 2106 ในสมัยแผ่นดินสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ์แห่งกรุงศรีอยุธยาเพื่อเป็นสักขีพยานแสดงความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างกัน กับพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชแห่งกรุงศรีสัตนาคนหุต  (เวียงจันทร์)ประวัติความเป็นมาของพระธาตุศรีสองรักพระธาตุศรีสองรัก  เป็นเจดีย์ที่ก่อด้วยอิฐถือปูนมีฐานเป็นเหลี่ยมจัตุรัส ขนาดกว้างด้านละประมาณ  8 เมตร  สูงประมาณ 32  เมตร  อยู่ห่างจากที่ตั้งจังหวัดเลยไปทางทิศตะวันตกประมาณ  1กิโลเมตรและอยู่ห่างจากที่ตั้งจังหวัดเลยไปทางทิศตะวันตก ประมาณ  83  กิโลเมตร  องค์พระเจดีย์ตั้งอยู่ในวัดพระธาตุศรีสองรักบนเนินริมน้ำหมัน  ซึ่งเป็นวัดที่ไม่มีพระภิกษุพำนักอยู่ในวัดนอกจากองค์พระเจดีย์แล้ว  ถัดไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือมีโบสถ์  หลัง  ภายในโบสถ์มีพระพุทธรูปนาคปรก  องค์  และพระพุทธรูปอื่น ๆ อีกบ้าง  และถัดองค์พระเจดีย์ไปทางทิศตะวันตกมีศิลาจารึก  1  แผ่น  ซึ่งจารึกตำนานการสร้างพระธาตุศรีสองรักด้วยอักษรธรรมอยู่ด้วย สวนหินผางามหรือคุนหมิงเมืองเลย จ.เลย  

          ภายในสวนหินผางามมีเส้นทางเดินสลับซับซ้อน บางช่วงดูลึกลับน่าตื่นเต้นคล้ายกับผจญภัยอยู่ในเขาวงกต บางช่วงต้องปีนป่ายเพิงหิน หรืออาจต้องมุดลอดโพรงถ้ำ นอกจากนี้ ตลอดเส้นทางยังมีโอกาสพบเห็นต้นไม้หายากและต้นไม้ยักษ์อย่างปรงเขาที่มีอายุ หลายร้อยปี 


วนหินผางามหรือคุนหมิงเมืองเลย 
          
          อยู่ที่บ้านผางาม หมู่ 10 ตำบลปวนพุ จาก อำเภอหนองหิน เข้าไปประมาณ 18 กิโลเมตร ภายในสวนหินผางามมีเส้นทางเดินสลับซับซ้อน บางช่วงดูลึกลับน่าตื่นเต้นคล้ายกับผจญภัยอยู่ในเขาวงกต บางช่วงต้องปีนป่ายเพิงหิน หรืออาจต้องมุดลอดโพรงถ้ำ นอกจากนี้ ตลอดเส้นทางยังมีโอกาสพบเห็นต้นไม้หายากและต้นไม้ยักษ์อย่าง ปรงเขา ที่มีอายุหลายร้อยปี สวนหินแห่งนี้จึงมีชื่อเรียกอีกชื่อว่า “คุนหมิงเมืองเลย” นักท่องเที่ยวสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อนำชมสวนหินผางามที่ศูนย์บริการ นักท่องเที่ยว ค่านำชม 100 บาท สอบถามเพิ่มเติมที่ อบต.หนองหิน โทร. 08 1462 1719


พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน 

          ตั้งอยู่ภายในวัดโพนชัย อ.ด่านซ้าย จ.เลย เป็นสถานที่เก็บ และจัดนิทรรศการเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของขนบธรรมเนียมประเพณี ต่าง ๆ ที่สืบต่อกันมา รวมถึงผีตาโขนที่มีความเชื่อกันว่าเป็นการละเล่นพื้นบ้านที่สืบทอดมาแต่ โบราณกาล ว่างานบุญผีตาโขนนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานบุญหลวง ที่ถือว่าเป็นงานบุญใหญ่ประจำปีของท้องถิ่นที่รวมเอางานบุญพระเวส (ฮีตเดือนสี่) และงานบุญบั้งไฟ (ฮีตเดือนหก) ให้เป็นงานบุญเดียวกันโดยงานบุญพระเวสมีวัตถุประสงค์จัดเพื่อให้ฟังเทศน์ มหาชาติ ส่วนงานบุญบั้งไฟนั้นเป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อถวาย บูชาเทวาอารักษ์รักเมือง ขอให้ฝนตกตามฤดูกาล ซึ่งผีตาโขนจะเป็นผู้ออกมาสร้างสีสันและความครื้นเครงในขบวนแห่ ส่วนชื่อของผีตาโขนนั้นเล่าต่อกันมาว่าน่าจะมาจากการสวมหน้ากากคล้ายหัวโขน หรือบางคนเรียกเป็นผีตาขน ผีตามคน และเพี้ยนเป็นผีตาโขนในที่สุด


วัดเนรมิตวิปัสสนา 

          อยู่ห่างอำเภอด่านซ้าย ๑ กิโลเมตร เป็นวัดที่มีพระอุโบสถทำจากศิลาแลงที่สวยงาม ที่สุดภายในพระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานของ พระพุทธราชชินราชจำลอง และมีภาพจิตรกรรมฝาผนังฝีมือช่างเขียน ชาวด่านซ้าย วัดนี้สร้างด้วยทุนทรัพย์มหาศาล ซึ่งก่อสร้างได้เพราะบุญบารมีของ พระครูภาวนาวิสุทธิญาน (หลวงพ่อมหาพัน) ที่มรณภาพไปแล้ว เป็นสถานที่ที่ใครเดินทางมาถึงด่านซ้าย ไม่ลืมแวะไปนมัสการและเที่ยวชม

          
          ภายในอุโบสถ มีพระพุทธชินราช จำลอง ประดิษฐาน อยู่ภายใน รอบๆ ตกแต่งด้วยภาพวาด เกี่ยวกับ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเรื่องพระเวสสันดร ชาดก บริเวณมณฑป ที่บรรจุ สังขารของพระครูภาวนาวิสุทธิญาณ รูปหลวงพ่อ และบริขาร เครื่องใช้


แก่งคุคคู้  

          เป็น แก่งหินใหญ่ขวางอยู่กลางลำน้ำโขง ห่างจากตัวอำเภอเชียงคานประมาณ 3 กม. ประกอบด้วย หินก้อนใหญ่ ๆ เป็นจำนวนมากจากการที่หินเหล่านี้อยู่ใต้น้ำเป็นเวลานาน ทำให้หินเหล่านี้มีสีสัน ไปต่าง ๆ ตัวแก่ง กว้างใหญ่เกือบจรดสองฝั่งแม่น้ำโขง มีกระแสน้ำไหลผ่านไปเพียงช่องแคบ ๆ ใกล้ฝั่งไทยเท่านั้นเอง ซึ่งกระแสน้ำเชี่ยวกราก เวลาที่เหมาะจะชมแก่งคุดคู้ที่สุดคือ เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นเวลาที่น้ำลดลงที่ทำให้มองเห็นเกาะแก่งชัดเจน 


แก่งคุคคู้ สถานที่ท่องเที่ยว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 

          ชาวเชียงคานถือว่าเป็นสวรรค์บนดินเพราะจุดรวมของสายน้ำนานาชาติที่ไหลมา บรรจบกันในที่แห่งนี้ มีเกาะแก่งอยู่กลางลำน้ำที่เพิ่มเสน่ห์ให้ชมมองยิ่งนัก ป่าธรรมชาติเขียวขจีตามริมฝั่งโขง ภูเขาน้อยใหญ่ที่เรียงรายด้านเมืองสานะคามแขวงไชยบุรีของลาว เหมือนภาพวาดของจิตรกรมือเอกที่ช่วยเสริมให้หาดทรายงามระยับ เกาะแก่งที่รับกับสายน้ำอันคดเคี้ยวมีเสน่ห์ชวนให้หลงใหลเลยทีเดียว


อุทยานแห่งชาติภูกระดึง 

          เป็นภูเขาหินทรายยอดตัดอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของที่ราบสูงโคราช ใกล้กับด้านลาดทิศตะวันออกของเทือกเขาเพชรบูรณ์ ลักษณะโครงสร้างทางธรณีของภูกระดึงเกิดขึ้นในมหายุค Mesozoic เป็นหินในชุดโคราช ประกอบด้วยชั้นหินหมวดหินภูพานหมวดหินเสาขัว หมวดหินพระวิหาร และหมวดหินภูกระดึง พื้นที่ส่วนใหญ่ของภูเขาอยู่ที่ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางระหว่าง 400-1,200 เมตร มีพื้นที่ราบบนยอดเขากว้างใหญ่คล้ายรูใบบอน ประกอบด้วยเนินเตี้ยๆ ยอดสูงสุดคือ ภูกุ่มข้าว สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,350 เมตร


          สำหรับการเดินทางขึ้น ภูกระดึง นั้น ทางอุทยานฯ จะอนุญาตให้นักท่องเที่ยวเดินขึ้นได้ตั้งแต่เวลา 07.00 - 14.00 น. ของทุกวัน และหลังจากเวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ทางอุทยานฯ จะไม่อนุญาต เพราะระยะทางในการเดินทางขึ้นเขาต้องใช้เวลาในการเดินเท้า ประมาณ 4-5 ชั่วโมง ซึ่งจะตรงกับเวลาพลบค่ำในระหว่างทาง ดังนั้น อาจจะทำให้เกิดความยากลำบาก อีกทั้งอาจได้รับอันตรายจากสัตว์ป่าที่ออกหากินในเวลากลางคืนอีกด้วย

          อย่าง ไรก็ตาม อุทยานแห่งชาติภูกระดึง จ.เลย จะเปิดการท่องเที่ยวและพักแรมบนยอดภู ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง วันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี และจะทำการปิดการท่องเที่ยวและพักแรมบนยอดภูกระดึง ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึง วันที่ 30 กันยายนของทุกปีเช่นกัน เพื่อเป็นการฟื้นฟูในช่วงฤดูฝนอุทยานแห่งชาติภูเรือ  

          ตั้งอยู่ในเขตตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ และอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย อาณาเขตทางทิศเหนือติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นภูเขาสูงใหญ่ บนยอดเขาเป็นที่ราบกว้างใหญ่ มีต้นสนขึ้นสลับซับซ้อน มีลักษณะแปลก คือ มีส่วนหนึ่งเป็นผาชะโงกยื่นออกมาเหมือนหัวเรือสำเภาใหญ่ มีเนื้อที่ประมาณ 75,525 ไร่ ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2522 เดือนที่เหมาะมาเที่ยวคือ เดือนตุลาคม ถึง มีนาคม


           "ยอดภูเรือ" เป็นจุดที่สูงที่สุดในอุทยานแห่งชาติภูเรือ อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 1,365 เมตร บริเวณโดยรอบเป็นลานหินที่มีทุ่งหญ้าขึ้นแซมสลับกับป่าสน มีทั้งสนสองใบที่ขึ้นตามธรรมชาติ และสนสามใบที่เป็นสนปลูก จากจุดนี้... ในวันที่ท้องฟ้าแจ่มใสนักท่องเที่ยวสามารถมองเห็นแม่น้ำเหือง และแม่น้ำโขงที่กั้นพรมแดนระหว่างไทย - ลาวได้ 


 น้ำตกธารสวรรค์

          เป็นน้ำตกที่ใกล้ตัวอำเภอมากที่สุด อยู่หลังโรงเรียนนาแห้ววิทยา ซึ่งห่างจากอำเภอประมาณ800 เมตร การเดินทางโดยรถยนต์เข้าถึงบริเวณน้ำตกได้โดยสะดวก น้ำตกแห่งนี้มีความสูงประมาณ 15 เมตร บริเวณน้ำตกมีศาลาพักร้อนสำหรับนั่งพักผ่อนหย่อนใจ ตอนล่างมีก้อนหินน้อยใหญ่ เรียงรายอย่างสวยงาม มีสาหร่ายและพันธุ์ไม้นานาชนิดขึ้นบริเวณริมฝั่งสองข้างทาง สวนองุ่นภูเรือวโนทยาน หรือชาโต เดอ เลย

          ใช้เส้นทางสายเมืองเลย-ภูเรือ-ด่านซ้าย ระยะทางประมาณ 65 กม. เป็นสวนองุ่นที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีพื้นที่ปลูกองุ่นนับพันไร่ ทั้งองุ่นรับประทานสดและองุ่นสำหรับผลิดไวน์ นักท่องเที่ยวสามารถขับรถเข้าชมภายในสวนได้ บริเวณด้านหน้าเป็นร้านค้าจำหน่ายผลองุ่นสด ผักปลอดสารพิษ ไวน์ชาโต เดอ เลย บรั่นดีวิกตอรี และสินค้าที่ระลึกต่างๆ หากสนใจที่จะเข้าชมโรงงานผลิตไวน์ชาโต เดอ เลย สอบถามข้อมูลได้ที่โทรศัพท์ 042-891970


“ผ้าทอพื้นเมืองไทเลย”

           เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นโดยกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้าน ก้างปลา หมู่ที่ 9 ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ผ้าทอมือพื้นเมืองบ้านก้างปลาเป็นการทอผ้าด้วยดอกฝ้ายแล้วคิดค้นลวดลายที่ แปลก สวยงาม ประณีต มีการสอดดิ้นเงินดิ้นทองในเนื้อผ้า สร้างความตระการตาและเกิดคุณค่าแห่งการเป็นภูมิปัญญา เนื้อผ้ามีความละเอียด ฝีมือการทอสม่ำเสมอ เรียบเนียน ไม่ระคายผิว สีสันสวยงาม สีไม่ตก ไม่ยืด ไม่หด สามารถนำไป ตัดชุดเสื้อสูทชาย หญิง ได้อย่างมีมาตรฐานและดูแลเก็บรักษาทำความสะอาดง่าย ฟาร์มไก่งวงเมืองเลย 

          อยู่ที่บ้านกอไร่ใหญ่ ตำบลเสี้ยว ห่างจากตัวเมืองเลยประมาณ 8 กิโลเมตร เป็นฟาร์มไก่งวงของนายสถิตย์ ภักดิ์ศรีแพง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ที่ได้ส่งเสริมให้เกษตรกรใน จังหวัดเลย เลี้ยงไก่งวง เพื่อเป็นรายได้เสริมและส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยมีคำขวัญว่า “คิดถึงไก่งวง คิดถึงเมืองเลย” ภายในฟาร์มมีไก่งวงจำนวนนับพันตัว นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมการลำแพนที่สวยงามของไก่งวงได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 4281 3046ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเลย

          ส่วนที่สาม มีห้อง “เบิ่งไทเลย” เป็นห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวรถือเป็นส่วนสำคัญและจัดแสดงได้โดดเด่นที่สุด ภายในห้องขนาดใหญ่นี้จัดแสดงเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับจังหวัดเลย เนื้อหาของนิทรรศการครอบคลุมในทุกด้านทั้งธรณีวิทยา ภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์ ประเพณีและกลุ่มชาติพันธุ์ ต้องการเข้าชมเป็นหมู่คณะต้องทำหนังสือแจ้งล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการเข้า ชม ติดต่อที่ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเลย สถาบันราชภัฎเลย ถนนเลย-เชียงคาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร.0 4283 5223-8 ต่อ 1132

เชียงคาน

ไอเดีย ดีดี ณ.เชียงคาน

ไอเดีย ดีดี ณ.เชียงคาน

          ร้าน ไอเดียดีดี เป็นร้านขายของที่ระลึกของอำเภอเชียงคาน ขายโปสต์การ์ดทำมือน่ารักๆเสื้อสกินสวยๆและเครื่องดื่มพวกกาแฟชงและน้ำซ่าส์ ที่น่าชื่นชมคือทุกอย่างในร้านไอเดีย ดีดี พี่กุ้งและพี่อ้นทำเองทั้งหมด บรรยากาศในร้านจัดให้ดูสบายๆเป็นกันเอง เจ้าของร้านก็เป้นคนใจดีและมีการเข้ามาพูดคุยกับลูกค้าเพื่อแนะนำสินค้าด้วยความเป็นกันเองซึ่งสามารถต่อรองราคาได้และตกลงตามความพอใจเปิดเฉพาะเสาร์-อาทิตย์ สามารถติดต่อได้ที่ 083 084 3315

          ไอเดีย ดีดี ณ.เชียงคาน เป็นร้านที่เราสองคนสร้างขึ้นมาเพราะชอบ เมืองแห่งนี้ที่มีแต่ความสงบผู้คนใจดีมีน้ำใจเลยทำให้เราได้มาพักผ่อนกันณ.ที่แห่งนี้ที่นี่..เชียงคาน

สะบายดี เชียงคาน

สะบายดี เชียงคาน

           เป็นร้านขายของที่ระลึก มีโปสการ์ดให้เลือกมากมายในราคาถูก สามารถนั่งพักผ่อนและสั่งน้ำดื่มเย็นๆทานได้เจ้าของร้านใจดีลักษณะร้านเป็นไม้ที่เก่าแก่ มุมโปสการ์ดมีมากมายซึ่งรุปเป็นรูปภาพบรรยากาศของเชียงคาน มุมหนังสือสำหรับนั่งพักเหนื่อยจากกานท่องเที่ยวเมื่อคุณแวะมาร้านนี้มีโต๊ะให้นั่งและมีหนังสือให้อ่านเยอะแยะมากมาย


ลมรำเพย : เชียงคาน

ลมรำเพย : เชียงคาน

          มุมเล็ก ๆ แสนอบอุ่น ปนความเงียบสงบ ณ เชียงคาน ความจำที่จะต้องจดบันทึกไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเมืองเชียงคานเสื้อเชียงคาน เรื่องเล่าดี ๆ เมืองเชียงคาน ภาพทุกภาพบอกเล่าได้มากกว่าการนำเสนอเพียงแค่ภาพถ่าย แต่มากกว่าความทรงจำดี ๆ ของเชียงคาน .. ลมรำเพย


บ้านดอกฝ้าย : เชียงคาน

บ้านดอกฝ้าย : เชียงคาน

          เป็นทั้งเกสต์เฮ้าส์ ร้านกาแฟ ร้านไอติม แถมมีรูปวาดน่ารักๆจากจินตนาและฝีมือของเด็กๆ แถบนั้นให้ดูอีก "เราอยากทำร้านให้เด็กๆ วัยรุ่น ของที่นี่ มีที่ให้มาพัก ขนมราคาถูก มาวาดภาพศิลปะ ใช้เนตเพื่อค้นคว้าความรู้ เราทำร้านให้คนท้องถิ่นไม่ใช่นักท่องเที่ยว" วันหยุดยาวที่เราไป เลยได้เห็นน้องๆ ตัวเล็ก ตัวใหญ่ มานั่งทานไอติม เล่นเนต วาดภาพศิลปะ และผู้ใหญ่มาซื้อขนม หากมองจากภาพสะท้อนในกระจกเงาเราได้เห็นผู้ผ่านทาง แวะมานั่งพัก...


ร้านสุขสำรวย : เชียงคาน

ร้านสุขสำรวย : เชียงคาน

          หน้าร้านดูสบาย ๆ ร้านขายของที่ระลึกแล้วก็ขายเครื่องดื่ม ของที่ขายภายในร้านเช่น โปสการ์ด ตุ๊กตา หมวก เสื่้อ ฯ สามารถติดต่อได้ที่ 083 214 1005


ร้าน นิยมไทย : เชียงคาน

ร้าน นิยมไทย : เชียงคาน

          ร้านทอผ้านวมที่ทำสืบทอกันมานาน มีทั้งผ้าห่ม ผ้านวม หมอนข้าง หมองอิง ถือเป็นร้านที่ขายสินค้าพื้นเมืองและเลื่องชื่อของเชียงคานรูปแบบร้านสไตล์ดั่งเดิม แบบพื้นบ้านคงไว้ อุปกรณ์และวิธีการทำก็ดั่งเดิม ผ้าห่มที่นี่เค้าขายเป็นกิโลน๊ะ


NOL (โน-แอล) : เชียงคาน

NOL (โน-แอล) : เชียงคาน

           NOL (โน-แอล) อ่านว่า โนแอล มาจาก โนแอลกอฮอล์ บรรยากาศในร้าน ตกแต่งได้น่ารัก เหมือนเป็นห้องสมุดย่อมๆ ของเด็กๆ ที่นี่ด้วย คุณเจ้าของร้านเค้ามีไอเดียเก๋ๆ ดี มีของเล่นเยอะ แล้วที่สำคัญ ผนังของร้านก็สามารถเขียนเล่นได้ อย่างนี้ก็สนุกสิ NOL มี 3 ร้านอยู่ในร้านเดียวกัน
- NOL นมสด
- ห้องสมุดน้อย NOL
- NOL Handmade
ที่ตั้ง : 312 หมู่ 1 ถ.ศรีเชียงคานซอย 10 (ซอยท่าเรือเก่า) ต.เชีัยงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย 42110
โทร : NOL CLUB 084-5484-030


สองผัวเมีย เกสท์เฮาส์ & แฮนดิคราฟท์ (Husband & Wife GuestHouse and Handicraft)

สองผัวเมีย เกสท์เฮาส์ & แฮนดิคราฟท์

          (Husband & Wife GuestHouse and Handicraft) เป็นทั้งร้านขายของที่ระลึกต่างๆ และยังรวบรวมสินค้า OTOP ทั้งของเมืองเชียงคานและของจังหวัดเลยเป็นหลัก ที่คัดสรรค์มาอย่างดี พร้อมกันนี้ยังเปิดบริการเป็นเรือนพักแรมให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยือน เมืองเชียงคาน ซึ่งภายในร้านและห้องพักตกแต่งด้วยศิลปะล้านนาผสมอิสาน และปรับให้มีความร่วมสมัยอย่างลงตัว อีกทั้งยังคงเป็นบ้านไม้เพียงหลังเดียวบนถนนชายโขงที่ทุกท่านจะได้เห็นหลังคาที่เป็นกระเบื้องปูนอัดแบบเก่าของชาวเชียงคาน หลังคาด้านหน้าเป็นกระเบื้องปูนลอนส่วนหลังคาด้านหลังเป็นกระเบื้องปูนขอ ผสมผสานสองลวดลายอย่างลงตัว


Open & Close Cafe' : เชียงคาน

Open & Close Cafe' : เชียงคาน

          ร้านกาแฟ สีขาวน่ารักๆ ริมน้ำโขง บรรยากาศดี ๆ จิบกาแฟหอม ๆ อร่อย ๆ จากพี่ Quest ได้ทุกวันไม่มีหยุด พี่เจ้าของร้านใจดีอีกแล้ว มีขนมให้กินฟรีด้วย สามารถติดต่อได้ที่ 087 794 5434


ร้านกาแฟนาทีทอง: เชียงคาน

ร้านกาแฟนาทีทอง: เชียงคาน

          ร้านขายกาแฟ และอาหารเช้า ของตกแต่งในร้านเป็นของเก่าๆ ทั้งนั้นเลย ดูมีเสน่ห์ไปอีกแบบ มื้อเช้าวันนี้มี "ไข่กะทะ" กับ "ขนมปังชุบไข่" หน้าตาเหมือนไข่เจียว ตอนกินก็ไม่ค่อยรู้สึกนะว่ามีขนมปังอยู่ นิ่มมาก และกาแฟร้อนหอมกรุ่น เสริฟพร้อมชาหอมๆ อีก 1 กา นั่งกินไป ฟังเพลงไป ได้บรรยากาศมากๆ


สุวรรณรามา: เชียงคาน

สุวรรณรามา: เชียงคาน

          สุวรรณรามา เป็นชื่อของโรงหนังประจำเมืองเชียงคานค่ะ แต่ได้ปรับเปลี่ยนมาเป็นรานกาแฟที่เน้นรสชาดของกาแฟที่หอมอร่อย พร้อมทั้งตกแต่งร้านกาแฟบรรยากาศแบบโบราณ เข้ากับเมืองเชียงคาน สำหรับคอกาแฟที่อยากลิ้มลองกาแฟดี ๆ ของเมืองเชียงคาน ขอเรียนเชิญที่ร้าน "สุวรรณรามา" ภายในร้านมีการตกแต่งให้ดูเป็นสไตล์โบราณ จะแน่อุปกรณ์ที่เป็นของเก่าและไม้ทำให้บรรยากาศในการนั่งจิบกาแฟได้บรรยากาศมากยิ่งขึ้น สามารถติดต่อได้ที่ 042 821 218


จำเลยรัก (Remember Loei Love): เชียงคาน

จำเลยรัก (Remember Loei Love): เชียงคาน

          การได้จิบกาแฟอุ่นๆ รสชาติที่ดี นอกเหนือจากรสชาติหอมกรุ่นของกาแฟแล้ว บรรยากาศรอบตัว ก็ช่วยเพิ่มความสุนทรีย์ในการพักผ่อน โดยเฉพาะภาพบรรยากาศยามเย็นๆ อากาศเริ่มเย็นๆ บรรยากาศในร้าน ตกแต่งเก็บรายละเอียดเล็กน้อย ดูมีเสน่ห์ไปอีกแบบ มีทั้ง เครื่องดื่ม ชา-กาแฟ และของว่าง ชามาเลย์,ลาเต้เย็น,มอคค่าร้อน,วาฟเฟิลช็อกโกแลต
ที่ตั้ง : 164 หมู่ 2 ซอย ระหว่างซอยศรีเชียงคาน 12 และ ศรีเชียงคาน 13 ล่าง ชายโขง เชียงคาน เชียงคาน เลย 42110
การเดินทาง : จากอำเภอเชียงคาน ใช้ถนนชายโขง ตรงไปซอยศรีเชียงคาน 12 ล่าง จะเห็นร้านกาแฟจำเลยรัก อยู่ด้านขวามือ ระหว่างซอยศรีเชียงคาน 12 และ ศรีเชียงคาน 13 ล่าง
โทร : 08-1557-2469


ร้านกระป๋อง (Aunties in can): เชียงคาน

ร้านกระป๋อง (Aunties in can): เชียงคาน

          ร้านกระป๋อง (Aunties in can) ร้านขายของที่ระระลึกทำเอง ดีไซน์เก๋ไก๋ไม่ซ้ำใคร ทั้งโปสการ์ด เสื้อยืด พวงกุญแจ ตุ๊กตา และอื่นๆ ตามแต่ที่เจ้าของและเพื่อนๆจะสร้างสรรค์กันขึ้นมา
ที่ตั้ง : ถนนริมโขงซอย 5 ใกล้วัดศรีคุณเมือง กับเกสท์เฮาส์เรือนแรมลูกไม้


ร้านเฮือนน้อย (Hearnnoy): เชียงคาน

ร้านเฮือนน้อย (Hearnnoy): เชียงคาน

          เฮือนน้อย เป็นอีกที่หนึ่งที่บรรยากาศกันเองๆ น่านั่ง เล่นคุยกัน จิบกาแฟ เครื่องดื่ม มีของที่ระลึก ดีไซน์เก๋ไก๋ ทั้ง เสื้อยืด พวงกุญแจ ตุ๊กตา และอื่นๆ ตั้งอยู่บน ถนนชายโขง


เชียงคาน ลานลม (Chiangkan Lanlome): เชียงคาน

เชียงคาน ลานลม (Chiangkan Lanlome)

          ร้านลานลม (LANLOME)ร้านกาแฟบรรยากาศสบาย ติดริมโขงที่ตกแต่งได้เก๋ไก๋ นั่งพักชิว ชิว จิบกาแฟเวียดนาม ที่คัดสรรเม็ดกาแฟสดได้คุณภาพมาตรฐาน รสชาติจะออกเข้มข้นหวานมันแบบไทย แต่ได้ความหอมที่เหนือกว่า เพราะชงจากกาแฟสด สูตรดั้งเดิม การชง กาแฟ ของเวียดนามถือเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติ ใช้อุปกรณ์ง่าย ๆ ไม่จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้า แค่ใชกาแฟสดที่คั่วมาแบบหยาบปานกลางใส่ไปลงแล้วเติมน้ำร้อน รอให้น้ำไหลผ่านแผ่นกรอง (filter) ที่ละหยดๆ เราก็จะได้ กาแฟสด หอมกรุ่นมาชิมกันแล้ว บรรยากาศร้านลานลม บรรยากาศ ร้านลานลม ริมโขง หน้าร้านตกแต่งด้วยจักรายานโบราณ มีเก้าอี้เก่าๆ ยามเย็นสายลมเย็นสบายๆ จิบกาแฟหอมๆ ชมวิถีชีวิตการดำเนินชีวีตของผู้คนริมสองฝั่งโขง เมนูยอดฮิตของร้านลานลม กาแฟเวียดนาม ไข่กะทะ Blue Berry Soda เหว๋ง น้ำกระเจี๊ยบ น้ำบ๊วย ตั้งอยู่ ริมโขง ระหว่างซอย 14 -15


ร้านจำไว้เลย เชียงคาน (Cham Wai Loei Chiangkan) : เชียงคาน

ร้านจำไว้เลย เชียงคาน 

(Cham Wai Loei Chiangkan) : เชียงคาน

          ร้านจำไว้เลย เชียงคาน : เชียงคาน ร้านของของที่ระลึกเล็กๆ แต่งน่ารักๆ เห็นป้ายหน้าร้านกลมๆ สีแดง แล้วคงไม่พลาดที่จะถ่ายภาพกัน ร้านนี้เน้นขายโปสการ์ด และแมคเน็ต พวงกุญแจแบบต่างๆ มากมาย ตั้งอยู่ระหว่างซอย 12-13 ข้างจำเลยรัก


ร้านจำไว้เลย เชียงคาน (Cham Wai Loei Chiangkan) : เชียงคาน

ใช่เลย ณ เชียงคาน (Chai Loei @ Chiangkhan) 

          ร้านใช่เลย ณ เชียงคาน ร้านของของที่ระลึกเล็กๆ แต่งน่ารักๆ เสื้อสกินสวยๆ ลายบ้านเก่ากับจักรยาน กิ๊บมากๆ กระเป๋าย่าม เก๋ไก๋ บรรยากาศในร้านจัดให้ดูสบายๆเป็นกันเอง โทร :พี่กบ 089-047-8994


คิดถึง ณ เชียงคาน (Chai Loei @ Chiangkhan) : เชียงคาน

คิดถึง ณ เชียงคาน (Chai Loei @ Chiangkhan) 

          ร้านคิดถึง ณ เชียงคาน ร้านของของที่ระลึก ทุกชนิดที่เป็นของคนพื้นถิ่น เช่นผ้าทอ ผ้าขาวม้า ผลิตภัณฑ์จากกะลา มะพร้าว กับของทีระลึกสมัยใหม่เช่น โปสการ์ด เสื้อ แมคเน็ต พวกกุญแจ นอกจากขายของที่ระลึกแล้ว ใครรู้สึกปวด เมื่อยแวะมานวดที่ร้านนี้ได้ เพราะมีบริการนวดแผนไทเชียงคานไว้บริการ "ยองเส้นให้แหลก" แค่ชื่อก็หายเมื่อยแล้ว การนวดที่ไ้ด้รับการสืบทอดกันมาจากผู้เฒ่าผู้แก่ พื้นบ้านเป็นศาสตร์และศิลป์ของคนถิ่นเชียงคาน ได้เล่าเรียนทั้งแบบนวดต้วและนวดฝ่าตีนฝ่าเท้า และนำสูตรแบบไทบ้านที่ไม่เหมือนใครมาผสมผสานกับนวดแบบแผนปัจจุบัน ที่ร้านมีบริการนวด 3 แบบ คือ นวดแผนไทย (200 บ.-) นวดเท้า (150 บ.-) และนวดแผนไทยแบบไทเลย (300 บ.) ร้านคิดถึง ณ เชียงคาน ตั้งอยู่ข้างๆซอย 19


เฮือน 100 ปี (Hearn Roy Pee Chiangkhan) : เชียงคาน

เฮือน 100 ปี (Hearn Roy Pee Chiangkhan) 

         เฮือน 100 ปี : เชียงคาน ร้านขายของที่ระลึก ด้านซ้ายของเรือน ขายผ้านวม หมอนขวาน ที่ทำจากผ้าฝ้าย ยังมีผ้าฝ้ายที่ตัดเย็บเป็นพวกเสื้อ ผ้าพันคอ ผ้าขาวม้า คุณน้าเจ้าของร้าน บอกว่าบ้านหลังนี้อายุกว่า 100 ปี ก็เลยตั้งชื่อว่า "เฮือน 100 ปี" ตัวน้าเป็นรุ่นที่ 3 อยู่กับพี่สาวที่นี่ ผ้าพวกนี้ ทางร้านผลิตทำเอง... ส่วนทางโซนด้านขวาของร้าน เป็นพวกโปสการ์ด ที่หลานชายทำส่งมาจากกรุงเทพฯ เฮือน 100 เชียงคาน ตั้งอยู่บน ถนนชายโขง